Křemíkový kopec uprostřed Prahy

Stejně tak jako mají v Americe světoznámý Sillicon Valley, tak i v naší vlasti v srdci Evropy se rozkládá Sillicon Hill. Nachází se v areálu Strahovských kolejí ČVUT v bývalých ubytovnách spartakiádních cvičenců. Jedná se o studentský klub s řadou zajímavých, technických, vědeckých a jiných projektů a organizující různé akce, jak zábavné, tak i poznávací a vzdělávací. Pravěpodobně nejznámější akcí je OpenWeekend, který má svou tradici již od roku 2001. Jedná se o cyklus přednášek o svobodném softwaru a bezpečnosti počítačových systémů s mezinárodní účastí. Další konference věnovaná převážně bezpečnosti a šifrování je CryptoFest. Nezapomíname však ani na lidi, kteří mají zájem se dozvědět něco více o operačním systemu GNU/Linux a svobodném software, které ve svých sítích klub Silicon Hill používá. Právě těmto lidem je věnován nejstarší klubový seminář InstallFest, který Silicon Hill pořádá od roku 1999.

Klub Sillicon Hill je pravděpodobně nejdynamičtěji rozvíjející se studentský klub ve střední Evropě, díky silnému zázemí moderní technologie a početné skupině aktivních studentů. Klub je otevřen široké spolupráci s domácímy i zahraničními firmami. Činnost klubu je popsána ve výročních zprávách. Klub funguje i jako jakási "grantová agentura". Kterýkoli student může předložit svůj projekt a bude-li schválen, dostane finanční příspěvek na jeho realizaci.