4. Konfigurace systému

Globální nastavení
muže provádět jen superuživatel - root. Jedná se např. /etc/init.d, natavení pravidel firewallu, routeru, Apache, ftp serveru, X Windows atp. Konfigurace, která se vztahuje na všechny uživatele pracující na daném počítači. Konfigurační soubory jsou umístěny v adresáři /etc a dále v jednotlivých podadresářích se jménem programu. Takže konfigurační soubory pro WWW server Apache se nacházejí /etc/apache atp.

Lokální nastavení
Provádí každý uživatel sám na svém pracovním účtu. Jedná se zejména o vzhled pracovního prostředí a chování X Windows, vlastnosti příkazového řádku, vzhled a vlastnosti jiných programu např. Midnight commander. Konfigurační soubory pro X Windows a jejich desktopová prostředí jsou umístěny v domovském adresáři uživatele. Podle starších verzí je to zejména /home/user/gnome nebo /home/user/kde, dnes vývoj směřuje k jednotnému nastavení desktopového prostředí a nachází se /home/user/Desktop. Ostatní nastavení jsou v adresáři podle názvu programu nebo ve skrytých souborech v domovském adresáři uživatele /home/user/.bashrc. Lokální konfigurace se vytváří až při prvním spuštění programu uživatelem.

Způsoby konfigurace
Nastavení systému a jeho prostředí lze provádět několika různými způsoby. Všechny jsou k víceméně ekvivalentní a podávají stejné výsledky.

< předchozí

stránka 4

další >