3. Adresářová struktura

Vše je založené na přehlednosti. Pevně daná adresářová struktura je pro udržení přehlednosti a orientace v systému. Kdo tedy zná tuto hierarchii, ví kde a jak má hledat.

Unixové systémy všeobecně mapují více diskových oddílu do jedné adresářové struktury a zařízení nejsou označována jako ve Windows a,b,c,d,e... kde nikdo neví co to znamená.

Všeobecně se v unixových OS se nepoužívá zpětné lomítko jako ve Windows. Používá se klasické lomítko /, které uvádí do dalšího adresáře.

Označení Popis
/ adresářový kmen, kořen, označovaný také jako root
/bin příkazy potřebné při zavádění systému, mohou je také používat i běžní uživatelé
/boot soubory jež používá zavaděč OS (LILO, GRUB), umístění obrazu jádra operačního systému a souboru s ním spojených na místo v /
/dev soubory zařízení
/etc soubory obsahující globální konfiguraci systému, dále mapovaný podle jednotlivých programu
/home domovský adresář pro běžné uživatele, dále mapovaný podle jednotlivých uživatelských jmen
/lib adresář obsahující sdílené knihovny operačního systému a moduly jádra systému
/mnt adresář dočasných připojení. Dále mapovaný jako například floppy, cdrom, cdwriter - dle libovůle uživatele systému
/proc přípojné místo proc filesystému, mapuje veškeré procesy aktuálně běžící, IRQ, údaje z kernelu ....., nezabírá žádné místo na disku
/root domovský adresář superuživatele
/sbin příkazy potřebné při zavádění systému, stejně jako /bin, ale příkazy této skupiny muže použít jen superuživatel
/usr přípojné místo dalšího souborového systému, umístění dokumentace, všech instalovaných programů atd..
/var obsahuje data, která se při běhu systému mění, např. seznamy instalovaných balíku, logy web-serveru, dočasné soubory systému atd...

 

< předchozí
stránka 3
další >