2. Zavádění systému

Linux jako takový je jen jádro operačního systému, tak zvaný kernel. Jádro OS obstarává veškeré výpočty a úkony počítače. Spouštění programů, přidělování systémových zdrojů, obsluhu veškerých zařízení jako zapisování dat na disk, načtení diskety, přijímání vstupů z klávesnice anebo myši jako, paketové operace atd... Samozřejmě platí, že jádro OS je také program, který uskuteční veškerou konfiguraci počítače až po spuštění programu z /etc/init.d a následně při ukončení práce s PC je to také poslední program, který končí svoji činnost před jeho vypnutím.

Současná řada Linuxových kernelů "stable" jsou v1.0, v1.2, v2.0, v2.2, v2.4 a nejnovější v2.6.0 a kernelů nestabilních tj, vývojová větev "unstable" v1.1, v1.3, v2.1, v2.3 a v2.5. Dále viz http://www.kernel.org

To ostatní je jen podpůrný a uživatelsky přívětivější software vyvíjený pod licencí GNU-GPL

Jednoduše řečeno při zapnutí počítače dochází k inicializaci hardware pomocí BIOSu a dále má počítač instrukci načíst data z prvního sektoru na prvním disku - tak zvaný master boot sektor, v Linuxu označován jako zařízení /dev/hda. V tomto sektoru se nachází Boot manager, který obsahuje odkazy na jednotlivé operační systémy, respektive na daný kernel, instalované na daném počítači.

V GNU/Linuxu nejčastěji používaným boot managerem jsou LILO - LInux boot LOader a GRUB GRand Unified Bootloader.

< předchozí
stránka 2
další >