Program IF 2003

Některé přednášky předpokládají znalosti, které byly vysvětleny v přednášce jiné.

SOBOTA:

9:00 - 9:05
Přivítání, nástin programu, upozornění na doprovodné akce, poděkování sponzorům,...
Dušan Talíř
5min

9:15 - 10:15
Úvod do GNU/Linux, naznačení filosofie OS i rozdílů v distribuování aplikací. Co kupovat za HW. Tvorba jednoduchých internetových serverů
Michal Medvecký (misk0)
Datová kompatibilita. Rozdíly v přístupu k práci pod Windows a pod Linuxem
Petr Koloros (Silk) / Tomáš Kovalovský (Cipisek)
dohromady 60min

10:25 - 11:25
Desktopy, WindowManagery, X Window Systém
Popis architektury a fungování
Gnome/GTK+ a další malé Window Managery
Dominik Joe Pantůček
KDE/Qt
Lubos Luňák
celkem 60min

11:35 - 15:50
Aplikační základna
11:35 - 12:00
Internetové aplikace
Instant Messangery, Mail, Browsery, News - NNTP, FTP, SSh/Telnet, samba, Macromedia Flash...
Katarina Machálková (Bubli)
25min

12:00- 13:00
POLEDNI PAUZA

13:00 - 13:30
Kancelářské balíky a plain-text editory
Editory na plain text
Office: porovnání jednotlivých balíků
Demonstrace OpenOffice
WordView
Jan Hosek
30min

13:40 - 14:10
Grafika
Vektorové i bitmapové editory, editory schémat, 3D, CAD pro mechaniku a elektro
Tomáš Borland Valenta
30min

14:20 - 15:50
Multimédia
Video: přehrávače, encodery, střižny, ...
Audio: přehrávače, mixery, rippery, encodery, ...
Komunikace VoiceOverIP
Pálení CD
HW konfigurace, cdrecord/cdrdao, ISOimage, frontendy
Rudolf Marek (Ruik)
65min
Práce s hudbou, trackery, ...
Martin Fiala
15min

16:00 - 16:45
Tisk
Printservery a jejich nastavení, filtry pro zpracování, vhodnost jednotlivých typů tiskáren
Ondřej Medek (MeDon) / Petr Koloros (Silk)
45min

16:55 - 17:25
Konfigurační možnosti a nástroje
grafické (KDE, Gnome, webmin, vlastni pro distribuci)
textové (linuxconf, textové konfigurační soubory)
Nejčastější otázky ohledně konfigurace
Utilitky na analýzu běhu systému: vytížení, teplota, rychlosti ventilátorů, seznamy procesů, seznamy uživatelů, ..
Práce s knihovnami a moduly
Petr Koloros (Silk)
30min

17:35
KONEC...

NEDĚLE:

9:00 - 9:50
Balíčky
Jejich závislosti, řešení problému závislostmi v různých distribucích
Nástroje k instalaci balíčků různých distribucí (textové i grafické)
Norbert Laposa (Norby)
50min

10:00 - 11:00
Architektura systému
struktura filesystému
připojování/rozcházení HW (rozchození tiskárny, IrDA portu a PDA skrz IrDA)
user/group, přidělování jednotlivým uživatelům prav k přístupu na jednotlivé díly HW
SHELLy, odpoutání aplikace od shellu, nastavování/export proměnných.
program man, jak číst logy
FrameBuffer
Tomáš Borland Valenta
60min

11:10 - 12:00
X Window Systém
Nastavení monitoru
Konfigurace myši
Ovladače na grafiku
Fonty, antialiasing
Juraj Ziegler ([e])
50min

12:00 - 13:00
POLEDNI PAUZA

13:00 - 13:20
Představení distribucí, vysvětlení jejich shod a rozdílů
Určeno pro volbu k instalaci...: RH, Debian, Knoppix, Mandrake, SuSE.
Petr Kopecký (SkyWalker)
20min

13:30 - 14:30
Kompilujeme jádro a aplikace. Soundservery
Kompilace MPLAYERu + mlpayer mozilla plugin
Demonstrační konfigurace/kompilace Kernelu a modulu, partitioning, BootLoadery, Spuštění LILO z Windows a naopak
ALSA nebo OSS? Nástin rozdílů, kdy je vhodný který
Rudolf Marek (Ruik)
60min

14:40 - 15:40
Konfigurace sítě
Základy, konfigurace proxy pro shelly
Možnosti ssh, vzdálený přístup k aplikacím
Instalujeme servery (FTP, telnet, ssh, HTTP... ), úvod do bezpečnosti
Michal Medvecký (misk0)
60min

15:50 - 16:00
Dokumentace, FAQ
Ivo Danihelka
10min

16:00
Ukončení přednáškové části
Dušan Talíř

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL:

16:10 - 17:10
Vzorová instalace na dataprojektoru
Mandrake
Katarina Machálková (Bubli) + Petr Kopecký (SkyWalker)
Debian
Dominik Joe Pantůček
60min

INSTALAČNÍ SÁL:

13:30 - ...
Instalace distribuci:
RedHat, Debian, Knoppix, Danix, ...
otázky řešení problémů s HW.
kolektivně

cca 17:30
Definitivní ukončení :)
Dušan Talíř