Nová stránka pre nový ročník

Bola vytvorená počiatočná verzia stránky pre nový ročník 2010.