7. Čeština, její kódování a národní prostředí

Národní prostředí

Nicméně toto všechno se týká starších distribucí. V dnešní době se již většinou věcí zabývat nemusíme protože to už jiní udělali za nás. Když si nainstalujete distribuci od Redhat, Mandrake, SUSE nebo Debian, vše už je vyřešeno.

Kódování češtiny

Operační systém Kódování Poznámka
MS DOS CP852 latin 2
kamenických
Win 3.x, 95, 98, SE CP1250
CP1252
postaveno na mezinárodním standartu ISO 8859-2 bohužel nekompatibilní, liší se v několika znacích v horní polovině ASCII tabulky
Linux, Unix ISO 8859-2 mezinárodní standard kódování jazyka pro střední Evropu

Převod textu WindowsULinux

Balík Cstools

Balík Cstools (verze 3.42) obsahuje jednak známý konverzní program cstocs , jednak modul Cz::Cstocs, pomocí něhož je možné dělat konverze i přímo v perlovém skriptu, bez nutnosti volání externího programu. Distribuce dále obsahuje modul Cz::Sort, který poskytuje funkce pro české řazení uvnitř perlového skriptu bez ohledu na vytvořené a nastavené locales. Je založen na konverzní tabulce programu csr od Petra Olšáka.

Modul Cz::Cstocs: Objekt, pomocí něhož je možno konvertovat mezi znakovými sadami bez nutnosti vnějšího programu -- buď formou objektovou, nebo přímými konverzními funkcemi. Jednou ze znakových sad je i sada tex, tedy např. \v{c}.

Program cstocs: Tato verze konverzního programu cstocs je založena na výše uvedeném modulu. Provádí převody kódování nad danými soubory nebo nad standardním vstupem.

cstocs [options] src_encoding dst_encoding [files ...]

Modul Cz::Sort: Implementuje čtyř průchodové české třídění, nezávislé na použitých locales. Exportuje funkce czcmp a czsort, které pracují podobně jako perlovské vestavěné cmp a sort.

Manuálové stránky cstocs, Cz::Cstocs, Cz::Sort ; README ; Changes .

 

Použití knihovny libiconv

Knihovna libiconv obsahuje funkciiconv(), pro použití na systémech, které nemají nic podobného, nebo jejichž implementace neumí převádět fonty z/do Unicode formátu.

 

Fonty používané na systémech Linux

Bitmapové fonty (BDF)

Scalable (Type 1) fonty

Bližší informace najdete na

 

 

< předchozí

stránka 7

další >